"Bioklimatske pergole" Search Results

Bioklimatske Pergola

Bioklimatske Pergola

Bioklimatske pergole su rešenja za krovne prekrivače i imaju mogucnost regulisanja klime osnovnog okruženja stvarajući prirodnu ventilaciju. Sve tehničke

Bioklimatske Pergole

Bioklimatske Pergole

Povezivanje otvorenog i zatvorenog prostora je često postavljano pitanje u arhitekturi. Od nastanka čoveka pa do danas, u skladu sa njegovim potrebama ta veza